Prosjekteksempler-alle

Prosjekteksempler

Fv. 166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Fv. 166 Søndre jernbaneundergang, Løten

Fagområder: Samferdselsteknikk, kommunalteknikk, arealplanlegging

Oppdragsgiver: Statens vegvesen og Løten kommune (VA)

Miljøgate, Nygata Brumunddal

Nygata, Brumunddal

Fagområder: Samferdselsteknikk, kommunalteknikk

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune

Fv 84 Ringsakervegen, Brumunddal

Fv. 84 Ringsakervegen, Brumunddal

Fagområder: Samferdselsteknikk, arealplanlegging

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Miljøgate Vestbyen, Hamar......

Vestbyen kvartal, Hamar

Fagområder: Samferdselsteknikk, kommunalteknikk

Oppdragsgiver: Utstillingsplassen Eiendom AS

E16/ Rv2 Østre Solørveg, Kongsvinger

Fagområde: Samferdselsteknikk

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune

Brennerivegen, Brumunddal

Fagområde: Kommunalteknikk

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune

Fv. 199 Kirkevegen, Stange

Fagområder: Samferdselsteknikk, arealplanlegging

Oppdragsgiver: Statens vegvesen

Infrastruktur Hval søndre, Sørum

Fagområder: Samferdselsteknikk, kommunalteknikk

Oppdragsgiver: Romeriksåsen AS

Nes Strandhager, Nes

Fagområder: Samferdselsteknikk, kommunalteknikk

Oppdragsgiver: Smartbo AS

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar