Brennerivegen, Brumunddal

Brennerivegen, Brumunddal

Fagområde: Kommunalteknikk

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune

Tidsperiode: 2014-2016 

Omfang: Ca. 0,8 mill. NOK (eks. mva.)

Rolle: Prosjektering, prosjektledelse

Oppdrag og gjennomføring

Byggeplan med anbudsbeskrivelse etter NS 3420: Sanering av kommunale hovedledninger og istandsetting av kommunal veg i Brumunddal sentrum. Lengde ca. 250 meter. Lukket drenering. Overvannsberegninger for store deler av Brumunddal sentrum og tilgrensende boligfelter mv. Overvannsledninger inntil DN 1400 BTG, spillvannsledninger inntil DN 500 PVC, vannledninger inntil DN 400 PVC.

Status: Tiltaket er ferdig bygget

Referanse: Oppgis på forespørsel

Bilder fra prosjektet

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar