Nygata, Brumunddal

Nygata, Brumunddal

Fagområder: Samferdselsteknikk, kommunalteknikk

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune

Tidsperiode: 2014-2015 

Omfang: Ca. 1,7 mill. NOK (eks. mva.)

Rolle: Prosjektering, prosjektledelse

Oppdrag og gjennomføring

Byggeplan med anbudsbeskrivelse etter NS 3420. Opprusting av Nygata til miljøgate, samt etablering av ny gate rundt nytt kvartal. Bussholdeplasser. Etablering av nye VA-ledninger langs Nygata/Jernbanegata, samt for nytt kvartal. Ca. 800 meter kommunal gate. Ca. 800 meter kommunale hovedledninger. Overvannsledninger inntil DN 630 DV, spillvannsledninger inntil DN 500 PVC, vannledninger inntil DN 400 PVC.

Status: Tiltaket er ferdig bygget

Referanse: Oppgis på forespørsel

Bilder fra prosjektet

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar