Vestbyen kvartal, Hamar

Fagområder: Samferdselsteknikk, kommunalteknikk

Oppdragsgiver: Utstillingsplassen Eiendom AS

Tidsperiode: 2016-2018

Omfang: Ca. 0,8 mill. NOK (eks. mva.)

Rolle: Prosjektering, prosjektledelse

Oppdrag og gjennomføring

Byggeplan for ca. 75 meter ny gate, opprusting av ca. 75 meter eksist. gate til miljøgate, etablering av fortau langs ca. 150 meter eksist. gate og ca. sanering av ca. 75 meter kommunale hovedledninger.

Status: Tiltaket er ferdig bygget

Referanse: Oppgis på forespørsel

Bilder fra prosjektet