Kommunalteknikk

Kommunalteknikk - vann og avløp (VA)

Innlandsconsult AS innehar solid kompetanse innen prosjektering av vann- og avløpsanlegg. Dette omfatter alt fra store kommunale hovedledninger til mindre private stikkledningsanlegg.

Siden oppstarten i 1982 har firmaet prosjektert en lang rekke anlegg innen vann, avløp og overvann. Leveransene kan omfatte bl.a. kartlegging av eksisterende situasjon, byggeplantegninger med anbudsbeskrivelse, søknad til kommunen og evt. andre behov for tillatelser, stikningsdata og "as built"-dokumentasjon.

Mange av prosjektene omfatter også overvannsberegninger, prosjektering av infiltrasjons-/ fordrøyningsløsninger for overvann, kapasitetsberegninger i vann- og avløpsledninger mv.

Til prosjektering av VA-anlegg benyttes i hovedsak programvaren Novapoint VA|Kabel sammen med Autocad Civil 3D. Overvannsberegninger utføres i Autodesk SSA. Anbudsbeskrivelser utarbeides med ISY Beskrivelse.

 

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar