Samferdselsteknikk

Samferdselsteknikk - vegplanlegging

Innlandsconsult AS utfører prosjektering av det meste innen riksveger, fylkesveger, kommunale- og private veger. Vi prosjekterer også tilstøtende anlegg som torg, plasser, parkerings- og terminalanlegg.

Siden oppstarten i 1982 har firmaet prosjektert en lang rekke samferdselsanlegg. Arbeidene kan omfatte bl.a. kartlegging av eksisterende situasjon, evt. reguleringsplan, byggeplantegninger med anbudsbeskrivelse, søknad til kommunen og evt. andre behov for tillatelser, stikningsdata og "as built"-dokumentasjon.

Leveransen kan også inkludere slikt som 3D-visualisering av prosjekter, masseberegninger, kostnadsberegninger, støyberegninger og planlegging av støyskjerming, planlegging og lysberegning av veglysanlegg, tegning og beregning av støttemurer mv.

Til vegplanlegging/vegprosjektering benyttes Novapoint Veg Utvidet sammen med andre Novapoint-moduler og Autocad Civil 3D. Anbudsbeskrivelser utarbeides med ISY Beskrivelse.

 

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar