Nes Strandhager, Nes

Nes Strandhager, Nes

Fagområder: Samferdselsteknikk, kommunalteknikk

Oppdragsgiver: Smartbo AS

Tidsperiode: 2018-2019

Omfang: Ca. 0,3 mill. NOK (eks. mva.)

Rolle: Prosjektering, prosjektledelse

Oppdrag og gjennomføring

Byggeplan VVA for hytteprosjekt. Ca. 700 meter atkomstveg. Ca. 700 meter felles privat VA-ledningsanlegg. Ca. 200 meter kommunal vannledning. Lukket drenering. Fordrøyningsanlegg overvann.

Status: Tiltaket er under bygging

Referanse: Oppgis på forespørsel

Bilder fra prosjektet

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar