E16/ Rv2 Østre Solørveg, Kongsvinger

E16/ Rv2 Østre Solørveg, Kongsvinger

Fagområde: Samferdselsteknikk

Oppdragsgiver: Ringsaker kommune

Tidsperiode: 2014-2015 

Omfang: Ca. 2,2 mill. NOK (eks. mva.)

Rolle: Prosjektering, prosjektledelse

Oppdrag og gjennomføring

Byggeplan med anbudsbeskrivelse etter prosesskoden, bistand byggherrens SHA-plan: Oppgradering av 1,8 km lang strekning av E16/Rv2, fra kryss med Kongevegen til kryss med Tjernsbergs veg. Heving av kjøreveg til flomsikker høyde. Etablering av parallell gs-veg. Rundkjøring i kryss med Kongevegen. Lukket drenering. Div. sidevegsanlegg.

Status: Tiltaket er ferdig bygget

Referanse: Oppgis på forespørsel

Bilder fra prosjektet

Innlandsconsult AS

 Org. nr. 986469028 MVA

Sentralt godkjent

Kontaktinfo

Tel: 900 86 260

E-post:  joar.bryhni@innlandsconsult.no

Nettsted:  www.innlandsconsult.no

Adresse:  Bekkesvevegen 88, 2315 Hamar